Kauba markeerimine

Kauba korrektne markeerimine mõjutab oluliselt saadetise liikumise kiirust (käsitlemist vaheladudes)
ning hoiab ära kauba kahjustumise ja kadumise.

Kuidas markeerida saadetist?

 1.  Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt markeeritud.
 2. Veopakendil peavad ära olema toodud järgmised andmed:
  • saatja ja tema aadress
  • saaja ja tema aadress
  • erikäsitlust nõudvate kaupade puhul rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatusmärgid
   ja sõnades väljendatud hoiatus
  • pakkeühiku kaal
  • pakkeühiku number
  • pakkeühiku mõõtmed
 3.  Kõik andmed peavad olema kirjutatud pakendile suurelt, arusaadavalt ja trükitähtedega ning
  kindlasti veekindla kirjutusvahendiga.
 4. Markeering peab olema pakendi küljel ja pakendi peal.
 5. Erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul peavad vastavad hoiatused olema toodud nii pakendil kui
  kaubasaatelehel (siseriiklikul veol veokirjal, rahvusvahelise veo korral CMR-l)
 • NB! Foxexpress OÜ ei vastuta veoks sobimatult pakendatud kaupade säilimise eest transpordi käigus